085-412-5124

The New KIA Brand Showcase - การเปลี่ยนแปลงที่สร้างแรงบันดาลใจ

News & Events

การเปลี่ยนแปลงที่สร้างแรงบันดาลใจ

เกียได้ทำการผลิตรถยนต์มาเป็นเวลานาน แต่จริงๆแล้วเราเริ่มต้นจากผลิตจักรยานในปี 1944

มากกว่า 75 ปีที่เราได้ทำให้ผู้คนเกิดการเคลื่อนที่ เราภูมิใจที่ได้มอบทางออก ที่ช่วยให้ผู้คนเคลื่อนที่จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ให้พวกเขาได้พบเจอกัน และตัวเชื่อมระหว่างร่างกายและอารมณ์ระหว่างพวกเขา

อย่างที่เห็น การคลื่อนที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของแบรนด์ของเรามาโดยตลอด และเคลื่อนย้ายผู้คนเป็นหัวใจหลักของธุรกิจของเรา และจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปในอนาคตโดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของเรา

มนุษย์มีวิวัฒนาการผ่านการอพยพย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ข้ามทวีปต่างๆ ความปรารถนาและความต้องการในการเคลื่อนที่นี้ฝังอยู่ในดีเอ็นเอของเราในฐานะมนุษย์

เมื่อเราเคลื่อนที่ เราเห็นโลกใหม่สัมผัสประสบการณ์ใหม่ พบปะผู้คนใหม่ ๆ ค้นพบมุมมองใหม่ ๆ ได้รับแรงบันดาลใจ

การเคลื่อนที่รวบรวมแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสิ่งรอบตัวของเราและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง

เมื่อคุณเคลื่อนที่ คุณมีเวลาที่จะคิด การเคลื่อนไหวทำให้เกิดความคิด แรงบันดาลใจ และความก้าวหน้า

พวกเราเชื่อว่าการเคลื่อนไหวเป็นแรงบันดาลใจให้กับความคิดใหม่ๆ และนั่นคือเหตุผลที่เราสร้างพื้นที่ให้คุณได้รับแรงบันดาลใจและมีเวลามากขึ้นในการทำให้ความคิดใหม่ๆของคุณ เกิดขึ้นจริง

นี่คือเหตุผลที่เราดำรงอยู่

เพื่อสร้างพื้นที่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภคของเรา และไม่เพียงผ่านผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้น แต่ยังผ่านหน้าร้านของเราที่ซึ่งผู้บริโภคสามารถสัมผัสและได้รับประสบการณ์จากผลิตภัณฑ์ของเราได้

นอกจากนี้เรายังให้บริการที่มีสะดวกสบายและมีคุณค่าซึ่งจะให้คุณมีเวลาทำกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณมากที่สุดเหมือนกับครอบครัวและเพื่อนๆของคุณ

ด้วยเกียโฉมใหม่ เราจะก้าวไปไกลกว่าการเป็นผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมสู่การเป็นแบรนด์แห่งการเคลื่อนที่

หนึ่งเข้าใจถึงความต้องการด้านการเคลื่อนที่ของผู้บริโภคในแง่ของผลิตภัณฑ์ ร่วมถึงในแง่ของการบริการ มอบทางเลือกที่สะดวกสบายซึ่งเคารพทรัพยากรที่มีค่าที่สุดและเวลาของทุกคน

เราไม่ใช่เพียงสิ่งที่เราพูดแต่จุดประสงค์ที่เราจะดำเนินตามและดำเนินการ เราทำในทุกสิ่ง