085-412-5124

Home

Showroom

Our team

ดรุณี เถาว์เพ็ง

แอน

เฟรนลี่ ห่วงใย ใส่ใจรายละเอียด

รวีวรรณ ภู่สุวรรณ

กูลิโกะ

รวดเร็ว เข้าใจ ถ่ายทอด แม่นยำ คือสิ่งสำคัญในการบริการ

ธัญดา ปรือทอง

ออย

ซื่อสัตย์ จริงใจ คือหัวใจของการบริการ

เพ็ญธิดา วิชาลัย

เก๋เก๋

เชิญคุณมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ

ฐานิตาภัทร์ สุวรรณรัตน์

เก๋

การบริการ คือกำไรแห่งความสุขของงาน

วิบูลญ ซอร์น

เอ๋

เป็นที่หนึ่งให้ได้ ในใจลูกค้า

ดรุณี เถาว์เพ็ง

แอน

เฟรนลี่ ห่วงใย ใส่ใจรายละเอียด

รวีวรรณ ภู่สุวรรณ

กูลิโกะ

รวดเร็ว เข้าใจ ถ่ายทอด แม่นยำ คือสิ่งสำคัญในการบริการ

ธัญดา ปรือทอง

ออย

ซื่อสัตย์ จริงใจ คือหัวใจของการบริการ

เพ็ญธิดา วิชาลัย

เก๋เก๋

เชิญคุณมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ

ฐานิตาภัทร์ สุวรรณรัตน์

เก๋

การบริการ คือกำไรแห่งความสุขของงาน

วิบูลญ ซอร์น

เอ๋

เป็นที่หนึ่งให้ได้ ในใจลูกค้า

Testimonial
" ศูนย์นี้ เซลล์ชื่อคุณแอน ดูแลดีมากครับ มีปัญหาอะไรหลังการขายไม่ทิ้งลูกค้า ตามดูแลตลอดปลื้มมากครับ ดีใจที่ได้เป็นครอบครัวเดียวกับ Kia ครับ "
เสกสรรค์ เจริญจิตต์
มิถุนายน 24, 2018
" คุณแอนดูแลดีมากครับ ตั้งแต่ตอนดูรถ ลองขับ จนออกรถมาปีกว่า ติดตามสอบถามตลอดครับ "
Ekkachai Payapwattanawong
มิถุนายน 25, 2018
" Good services and will be introduce to my friends ..our saleperson is Kuligo.. "
Nhoke P. Pipat
กรกฎาคม 29, 2017